School & studie

Zodra een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. In Nederland gaan de meeste kinderen al vanaf vier jaar naar school. We kennen verschillende soorten scholen; katholiek, protestant, montessori, openbaar. Welke school past bij uw kind? Wat als het op school niet goed gaat? Hoe werkt het op de basisschool of op het voortgezet onderwijs? Kan mijn kind extra ondersteuning krijgen? Vragen waar wij u graag bij helpen.

Misschien bent u zelf op zoek naar een opleiding of studie. Ook dan helpen wij u graag bij uw zoektocht naar een passende opleiding. Neemt u contact met ons op voor meer informatie en de ondersteuning die bij uw vragen past.