Onze mensen

Consulenten en sociaal werkers van Schakel

 

Bij Schakel kunt u terecht met alle vragen over welzijn, inkomen, jeugd en zorg. Consulenten van de gemeente Dinkelland/Tubbergen en sociaal werkers van Wijkracht en Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland werken nauw samen om u te helpen als u mailt, belt of langskomt met een vraag bij Schakel.

Het doel van Schakel? Meer welzijn voor u, uw gezin of familie. De hulp die Schakel biedt verschilt van het geven van informatie en advies tot een tijdje met u ‘meelopen’. Wat nodig is wordt samen met u besproken. Uw vraag en uw situatie; daar gaat het om.

De consulent of sociaal werker van Schakel gaat met uw vraag aan de slag. Het kan zijn dat hij of zij de vraag zelf kan beantwoorden maar het kan ook zijn dat uw vraag wordt doorgespeeld. Consulenten en sociaal werkers hebben namelijk ieder hun een eigen vakgebied en bevoegdheden.

Consulenten

Consulenten zijn in dienst van de gemeente. Zij behandelen zorgvragen die gaan over individuele Wmo voorzieningen, Jeugdhulp, Schuldhulpverlening en werk en inkomen. Een consulent toets de rechtmatigheid van de voorziening en stelt indicaties op. Er zijn diverse gespecialiseerde consulenten:

 

 • De Jeugdconsulent is verantwoordelijk voor de hulp en ondersteuning van jeugd volgens de Jeugdwet.
 • De Wmo-consulent  regelt over individuele Wmo-voorzieningen volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015.
 • De Schulddienstverlener handelt naar de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening en probeert in een vroeg stadium schulden te signaleren, en cliënten te helpen om grotere schuldproblemen te voorkomen.
 • De consulent Participatie is verantwoordelijk voor het afhandelen van Participatiewet aanvragen.

 

Sociaal werkers

De sociaal werkers van Schakel werken voor SWTD en Wijkracht. Zij geven informatie en advies en zorgen samen dat de hulpvraag op de juiste plek komt. Ook sociaal werkers hebben hun eigen specialisme.

 • Individuele onafhankelijke cliëntondersteuning
 • Armoede
 • Vrijwillige inzet
 • Jeugd
 • Senioren
 • Mantelzorgondersteuning
 • (School) maatschappelijk werk
 • Formulierenservice en thuisadministratie