Gratis bos bloemen in de “Week tegen eenzaamheid”

Week tegen eenzaamheid
De “Week tegen eenzaamheid” is een jaarlijks terugkerende landelijke campagne om eenzaamheid tegen te gaan. Dit jaar is de week tegen eenzaamheid van 28 september tot en met 4 oktober. SWTD, dé welzijnsorganisatie in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland, heeft in het kader van deze campagne met medewerking van lokale partners en beide gemeenten een geweldige actie opgezet.

In actie met bloemen!
Wil jij je inzetten om eenzaamheid te verminderen? Kom dan in actie met bloemen. Alle inwoners van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland krijgen op donderdag 28 september of op dinsdag 3 oktober de gelegenheid om een gratis bos bloemen in hun dorp of een dorp in de buurt op te halen. De bedoeling is dat je deze bos bloemen gebruikt om in contact te komen met een inwoner waarvan je denkt dat die persoon wel wat aandacht en een verrassing kan gebruiken.

Ken jij iemand waarvan je vermoedt dat hij/zij eenzaam is? Kom dan een bos bloemen halen bij één van onze medewerkers in de dorpen (zie het schema onderaan dit artikel) en breng deze naar hem of haar. Naast de bossen bloemen zijn er diverse kaarten met mooie teksten beschikbaar. De kaarten zijn een mooi middel om een eerste stap te zetten door een berichtje te schrijven of iemand uit te nodigen. De bloemen en kaarten zijn ook bedoeld om inwoners bekend te maken met de ondersteuning, de activiteiten en het vrijwilligerswerk dat SWTD biedt. Op de kaarten staat een QR code die verwijst naar de website van SWTD.

Wat is eenzaamheid?
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Zeker als het langdurig aanhoudt, kan eenzaamheid leiden tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet.

Eenzaamheid is niet altijd zichtbaar. Daarnaast hoeft een persoon die veel alleen is niet persé eenzaam te zijn. Ook bestaat het idee dat alleen ouderen eenzaam zijn. Helaas komt eenzaamheid in alle leeftijdscategorieën voor. De groep eenzame jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar is de laatste jaren sterk gegroeid. Momenten waarop mensen zich eenzaam kunnen voelen zijn bijvoorbeeld: na het overlijden van een geliefde, na een relatiebreuk, na het pensioen, wanneer er weinig inkomen is of als mensen minder mobiel worden.

Op de website www.eentegeneenzaamheid.nl staan tips om eenzaamheid te kunnen herkennen: https://www.eentegeneenzaamheid.nl/dit-kun-jij-doen/hoe-kan-ik-eenzaamheid-herkennen/

SWTD samen tegen eenzaamheid
SWTD zet zich al jaren in tegen eenzaamheid op de diverse thema’s zoals: Jeugd, Senioren, Armoede, Vrijwillige inzet en (jonge) Mantelzorg. Met deze actie wil SWTD nog meer aandacht geven aan dit belangrijke onderwerp. Dat het thema eenzaamheid leeft bleek uit de (financiële) steun die SWTD voor deze actie mocht ontvangen van de hoofdsponsors: Reinerink bloemen, Buro Bedenkt, gemeente Dinkelland en gemeente Tubbergen en de overige sponsors: Stichting vrienden van SWTD,  PCI Pancratius, Caritas Plechelmus Parochie en Cogas. SWTD bedankt alle sponsors! Zonder hen was deze bijzondere actie niet mogelijk geweest.

Locaties

  • Inwoners van Mander en Manderveen kunnen in Vasse terecht
  • Inwoners van Fleringen kunnen in Tubbergen terecht
  • In Saasveld delen mensen van de Hofdag de bloemen uit
  • Noord-Deurningen nog onder voorbehoud bij de Mare op dinsdag 3 oktober van 10.00 tot 12.00 uur. 

 

Previous

Next